محمد پوراسماعیلی کیست ؟


کارشناس ارشد و محقق محیط زیست که پس از سالها تحقیق علمی و کاوش عملی در طبیعت و تحصیلات آکادمیک تا مقطع کارشناسی ارشد، تصمیم به بنیان نهادن انجمنی بشر دوستانه در جهت حفظ محیط زیست گرفت. انجمنی با نام آوای طبیعت زاگرس.

از کتابها و مقالاتش که بگذریم، بخشی از ماحصل تجربیاتش، می­شود تهیه مجموعه هزاران عضوی از جانورانی فیکس شده که  طی بی موالاتی جنس بشر در حاشیه های سرد جاده های نامنتهی، غرق در خون، در اثر تصادف با خودروها آرام گرفته بودند، ایشان این گونه موجودات و همچنین جانورانی  که به مرگ طبیعی مرده بودند را جمع آوری نموده و پس از بیومتری و تهیه بانک ژنتیک، آنها را فیکس و تاکسیدرمی کرده و برای امر آموزش محیط­ زیست، از آنها بهره مند می­شوند.

علاوه بر این، حضور سنگ ها و فسیل های ماقبل بشری، نمونه های بی مهرگان، آثار و نمایه های جانوران در طبیعت و صدها اثر درخور تقدیر دیگر، زیبایی این مجموعه تکرار نشدنی را صد چندان کرده است. این مجموعه، بارها و بارها در نمایشگاه های بین المللی، مراکز علمی-آموزشی، دانشگاه ها، پژوهشکده ها، مدارس و همچنین در فرهنگسراها در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

 

شعار ایشان این است؛

حفظ محیط زیست = حفظ زندگی

سامانه پیامکی؛ ۳۰۰۰۸۰۸۵۰۲۸۷۹۸

ایمیل شخصی مدیر؛ damestic.hp@gmail.com

شناسه ایمیل موسسه ؛Info@zaglife.ir

Zagros.ns@gmail.com

شماره تماس مدیر؛ ۰۹۱۵۸۲۲۵۲۷۸